Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza tržních cen nemovitostí určených k bydlení v dané lokalitě 

  Petríková, Daša
  Bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí a způsob jejich financování. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se trhu s realitami, provádí rozdělení tohoto trhu podle různých hledisek a zabývá se možnostmi ...
 • Detekce optického disku v sériích snímků z video oftalmoskopu 

  Čermák, Marek
  Tato práce je zaměřena na automatickou detekci optického disku v sítnicových obrazech. Je zde stručně popsána anatomie lidského oka, principy snímání očního pozadí a také přehled používaných metod pro detekci optického ...
 • Diagnostika nemocí ze snímků sítnice pro číslicové zpracování obrazů 

  Chmurová, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá snímaním očného pozadia pomocou fundus kamery. Obsahuje tieţ zoznam niektorých chorôb, ktoré sa na očnom pozadí viditeľne prejavujú. Kaţdé ochorenie je navyše doplnené o snímky zobrazujúce ...
 • Extrakce krevního řečiště z Fundus snímku lidského oka 

  Baláš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami segmentace obrazu a jejich využití při extrakci krevního řečiště oka z tzv. fundus snímků. K pochopení dané problematiky je na následujících stránkách popsán anatomický pohled do ...
 • Extrakce krevního řečiště z Fundus snímku lidského oka. 

  Pinkava, Marek
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků sítnice lidského oka. Zrak je nejdůležitější lidský smysl a jeho poškození má pro člověka velmi vážné důsledky. Automatické zpracování snímků sítnice lidského oka zvyšuje efektivitu ...
 • Retinal Vessel Segmentation in Fundus Images 

  Andrla, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Segmentation of retinal vessel system plays an important role in the analysis of retinal images. In this contribution, I have used the segmentation method based on morphological image analysis. The product of this method ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod 

  Šolc, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace krevního řečiště ze snímku fundus kamery. Teoretická část pojednává o základních charakteristikách těchto snímku. Jsou zde probrány nynější přístupy k segmentaci krevního ...