Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza oftalmologických dat z pohledu diagnostiky glaukomu 

  Vodáková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na texturní analýzu snímků sítnice s vysokým rozlišením s cílem subjektivně a kvantitativně popsat vlastnosti textury tvořené vrstvou nervových vláken. Na každém snímku byla předdefinována ...
 • Analýza vrstvy nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu 

  Vodáková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky kvantifikace vrstvy nervových vláken na fotografiích sítnice. V úvodní části textu je stručně nastíněna medicínská motivace práce včetně zmínky o některých studiích věnujících ...
 • Detekce měkkých a tvrdých exudátů ve snímcích sítnice 

  Válková, Hana
  Tato práce se zabývá automatizovanou detekcí měkkých a tvrdých exudátů ve snímcích sítnice lidského oka. Práce v úvodu popisuje problematiku diabetu v souvislosti s poškozením sítnice oka. Především je popsána diabetická ...
 • Detekce polohy optického disku ve snímcích sítnice 

  Jalůvková, Lenka
  Bakalářská práce práce je zaměřena na detekci optického disku ve snímcích sítnice s cílem implementovat a porovnat různé metody. Jedná se o Gaussovu filtraci, přizpůsobenou filtraci a detekci s využitím informací o směru ...
 • Extrakce texturních příznaků pro účely detekce glaukomového poškození 

  Daněk, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou analýzou fundus snímků sítnice pomocí texturní analýzy využívající Markovská náhodná pole. Cílem práce je nalézt vhodné texturní parametry, které by bylo možné využít pro ...
 • Lokalizace bifurkací ve snímcích sítnice 

  Pres, Martin
  Mezi hlavní prvky sítnice z biometrického hlediska patří slepá skvrna, žlutá skvrna a rozložení cév v sítnici. Větvení cév je pro každého jedince unikátní a právě tato vlastnost se využívá v biometrických systémech pro ...
 • Pokročilé metody segmentace cévního řečiště na fotografiích sítnice 

  Svoboda, Ondřej
  Segmentace cévního řečiště je častým krokem při zpracování retinálních obrazů. V dnešní době existuje řada automatických metod segmentace cévního řečiště. Tyto metody jsou založeny na mnoha přístupech. Od přizpůsobené ...
 • Segmentace cévního řečiště v retinálních obrazových datech 

  Vančurová, Johana
  Tato diplomová práce se zabývá segmentací cévního řečiště v retinálních obrazových datech. Teoretická část je zaměřena na základní popis anatomie a fyziologie oka a na metody snímání očního pozadí. Dále jsou popsány principy ...