Now showing items 1-4 of 4

 • Datový a funkční model informačního systému 

  Polívka, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému pro potřeby překladatelské agentury A-tradi, Mgr. Martina Vašková. Cílem je zejména pomocí těchto modelů definovat a zachytit všechny ...
 • Návrh informačního systému 

  Plaček, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze ...
 • Návrh softwarové aplikace pro tvorbu automatické nabídky 

  Tesarčík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem softwarové aplikace pro společnost, jejíž účelem bude zefektivnění nabídkového systému. Práce analyzuje přechozí verzi systému automatické nabídky a následně navrhuje nové konkrétní ...
 • Posouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systému 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu vybraných částí informačního systému Zenit ve společnosti Nuvia a.s. a navržením jejich modernizace. V jednotlivých částech práce jsou definovaná teoretická ...