Now showing items 1-8 of 8

 • Funkční verifikace robotického systému pomocí UVM 

  Krajčír, Stanislav
  Jedním z aktuálně nejvíce využívaných přístupů pro verifikaci hardwarových systémů je funkční verifikace. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou verifikačního prostředí s využitím metodiky UVM (Universal Verification ...
 • Funkční verifikace výpočetních jednotek procesoru 

  Valach, Lukáš
  Práce se zaobírá začleněním procesu funkční verifikace do vývojového cyklu návrhu funkčních jednotek v prostředí pro souběžný návrh hardwaru a softwaru systému Codasip. Cílem bylo navrhnout a implementovat verifikační ...
 • Generátor změn obrazu burzy 

  Cienciala, Ondřej
  Tento dokument analyzuje zprávy zasílané burzami NYSE Arca a ISE a popisuje návrh generátoru, který generuje zprávy měnící obraz burzy. Lze ho využít pro testování programů, které pracují s informacemi zasílanými elektronickými ...
 • Hardwarově akcelerovaná funkční verifikace 

  Zachariášová, Marcela
  Funkční verifikace je jednou z nejrozšířenějších technik ověřování korektnosti hardwarových systémů podle jejich specifikace. S nárůstem složitosti současných systémů se zvyšují i časové požadavky kladené na funkční ...
 • Hardwarově akcelerovaná funkční verifikace procesoru 

  Funiak, Martin
  Mezi aktuálně používané verifikační přístupy patří funkční verifikace. Při funkční verifikaci se ověřuje korektnost implementace počítačového systému vzhledem k specifikaci. Slabým místem v rámci přístupu funkční verifikace ...
 • Sada příkladů pro demonstraci práce s nástrojem Questa inFact 

  Fodor, Dušan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prezentáciou práce s platformou Questa inFact od spoločnosti Mentor Graphics pri verifikácii integrovaných obvodov. V úvode približuje teóriu z oblasti verifikácie a približuje niektoré ...
 • Specifikace scénářů portovatelných stimulů pro moduly procesoru RISC-V 

  Bardonek, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací verifikačních scénářů portovatelných stimulů pro vybrané moduly procesoru Berkelium implementujícím architekturu RISC-V od společnosti Codasip. Cílem této práce je s využitím nového ...
 • Zpětnovazební funkční verifikace hardware 

  Santa, Marek
  Vyhnout se chybám při vývoji číslicových systémů je téměř nemožné. Přitom brzké odhalení chyb pomáha šetřit čas i peníze. Tato práce se zabývá automatizací zpětné vazby ve funkčních verifikacích různých komponent na ...