Now showing items 1-2 of 2

  • Design stolního lékařského spirometru 

    Monsportová, Kateřina
    Tématem této bakalářské práce je design stolního lékařského spirometru. Hlavním cílem je navrhnout přístroj s inovativním vzhledem a tvarováním, který bude poskytovat komplexní a profesionální vyšetření plic. Práce vychází ...
  • Program pro spirometrická měření 

    Rovná, Tereza
    Tato práce je zaměřena na metody funkčního vyšetření plic. První část se zabývá základními respiračními údaji, ventilačními poruchami a parametry pro jejich hodnocení. V části druhé podrobněji popisuje jednotlivé diagnostické ...