Now showing items 1-3 of 3

 • Optické spoje a jejich vliv na přenos 

  Jaroš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu možností spojování optických vláken. Nejprve se věnuji optickému přenosovému systému, podrobněji rozepisuji typy a vlastnosti jeho jednotlivých komponentů. ...
 • Optický polygon 

  Kubica, Matěj
  Diplomová práce pojednává o problematice optických sítí z~hlediska pokládky kabelů a~práce s jednotlivými optickými vlákny. Práce obsahuje rozbor základních fyzikálních vlastností, které jsou využívány ve vláknové optice. ...
 • Testovací polygon fotonických služeb 

  Kubica, Matěj
  Bakalářská práce pojednává v teoretickém rozboru o problematice optické kabeláže a jejího svařování a rozvodu. V práci jsou rozebrány základní rozdíly mezi různými druhy optických vláken. Důraz je poté kladen na vlákna ...