Now showing items 1-16 of 16

 • Finanční deriváty v praxi 

  Dalekorejová, Petra
  Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a ...
 • Hedging a formy zajištění úrokového rizika 

  Gažo, Matúš
  Předmětem bakalářské práce je zajistit úrokové riziko podniku. Práce obsahuje teoretické vysvětlení úroku a nástrojů k zajištění. Analytická čas porovnává vzájemné vazby úrokových sazeb a navrhuje tři varianty vývoje ...
 • Hedging měnového rizika 

  Kuruc, Oliver
  Bakalářská práce „Hedging měnového rizika“ je v první části věnována teoretickým východiskům finančních derivátů. Na začátku jsou popsány a charakterizovány jednotlivé kategorie a druhy finančních derivátů. Dále zde bude ...
 • Investice podniku automobilového průmyslu do drahých kovů jako strategických surovin. 

  Dvořáček, Martin
  Předmětem diplomové práce je zpracování investičního doporučení společnosti působící v automobilovém průmyslu na nákup strategických surovin, jako jsou zejména platina, palladium a rhodium. Práce obsahuje teoretický popis ...
 • Investiční doporučení pro fond kvalifikovaných investorů v oblasti investic do drahých kovů 

  Rozsypal, Tomáš
  Drahý kov – zlato, je vnímáno jako jistota a používá se k zabezpečení investic v době nervozity na globálním trhu. Ve světových fondech je však zpravidla zastoupeno malou částí. Fondy kvalifikovaných investorů mohou být ...
 • Kritická analýza obchodních strategií na kapitálových trzích 

  Novák, Radomír
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení teoretické a praktické podstaty intradenního obchodování. To jest použití nástrojů technické analýzy, představení obchodních systémů, výběr brokera a aplikace poznatků a softwarové ...
 • Možnosti redukce kurzového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o. 

  Flídrová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá řešením možností redukce kursového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o. Volatilita devizových kurzů se v poslední době stala výrazným problémem podnikatelských subjektů, přičemž vstup České republiky ...
 • Návrh obchodního systému pro akciové indexy 

  Ehsan, Adam
  Práca si kladie za cieľ vytvorenie obchodného systému pre intradenné obchodovanie US akciových indexov. Autor sa v teoretických východiskách zameriava na vysvetlenie základných pojmov obchodovania US indexov na intradennej ...
 • Návrh zajištění kurzových rizik podniku 

  Holoubek, Martin
  Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem optimálního zajištění podniku proti kusovým rizikům. Metod jak se může podnik zajistit je více např. přirozený hedging, forward, futures, swap a opce.
 • Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů 

  Vlček, Martin
  Předmětem této bakalářské práce „Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů“ je analýza finančních derivátů. První část práce je teoretická a je věnována jednotlivým nástrojům, v druhé části práce jsou uvedeny ...
 • Trh a obchodování s elektřinou z obnovitelných zdrojů v EU 

  Pěcha, Jiří
  V práci jsou postupně popsané jednotlivé typy energetických burz v celé Evropě. Hlouběji se práce zaměřuje na principy fungující na burzách v České republice. Studuje vývoj ceny na spotových trzích a obchodech futures. ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích 

  Bačík, Matej
  Diplomová práca rieši problematiku obchodovania na kapitálových, komoditných a devízových svetových burzách za pomoci technickej analýzy vytváranej metódami a postupmi, ktoré spadajú do kategórie umelej inteligencie. Práca ...
 • Využití technické analýzy při obchodování futures odvozených od akciových indexů 

  Tomo, Milan
  Diplomová práce se zaobírá možnostmi využití technické analýzy při obchodovaní na finančních trzích, konkrétně při obchodovaní futures odvozených od akciových burzovních indexů. Specifikuje konkrétněji vybraný obchodní ...
 • Zajištění měny proti kursovým rizikům 

  Herůfek, Michal
  Diplomová práce analyzuje a doporučuje vhodné nástroje pro zajištění proti kurzovému riziku. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti podnikových financí a zajištění kurzového rizika, analýzu mezinárodní firmy a návrh vhodného ...
 • Zajištění úrokového rizika podniku s využitím finančních derivátů 

  Čech, Pavel
  Tématem diplomové práce je využití finančních derivátů v podnikové praxi. Práce je zaměřena na zajištění úrokového rizika podniku. První část zahrnuje dělení a charakteristiku finančních derivátů. Druhá část specifikuje ...
 • Zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. 

  Hofmanová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. Teoretická část charakterizuje finanční deriváty, jejich členění a popis jednotlivých druhů derivátů. V analytické části ...