Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Baierová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů ocelových drátů společnosti M. K. R. plus, spol. s r. o. pomocí fuzzy logiky. Rozhodovací modely jsou tvořeny v prostředí MS Excel a v programu MATLAB. Práce ...
 • Možnosti využití neurčité logiky v oceňovací praxi 

  Závěrka, Pavel
  Abstrakt Práce pojednává o problematice oceňovacích metod nemovitostí s ohledem na subjektivní faktor vnesený do procesu oceňování a odhadů znalcem-odhadcem. Zabývá se použitými metodami oceňování, procesem vyhodnocování ...
 • Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky 

  Vaňková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investic do nehmotného majetku. Společnost VIKI, spol. s r.o. má zájem o nákup nového skladovacího prostoru a proto bude hlavním cílem vybrat nejvhodnější nabídku pomocí fuzzy logiky. ...