Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ševčík, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Minár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. Popisuje metódy a postup tvorby modelov za pomoci využitia fuzzy logiky. Cieľom je ...
 • Counting People Using a PIR Sensor 

  Beneš, Martin
  PIR (pasivní infračervený) senzor se používá zejména pro detekci přítomnosti osoby a oznámení systému pro příslušnou reakci. Cílem této práce je užití PIR senzorů pro lokalizaci osoby a návrh způsobu pro určení počtu lidí ...
 • Fuzzy modelování hospodářských recesí 

  Kučerová, Vladimíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Současná hospodářská recese, která má velký mezinárodní dopad, znovu otvírá otázky řešení hospodářských recesí. Ekonomická historie již zaznamenala celou řadu hospodářských recesí, se kterými si tehdejší vlády více či ...
 • Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě 

  Hánečka, Martin
  Předmětem diplomové práce „Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě“ je oblast lokalizace přímých zahraničních investic ve středoevropském regionu a možnosti usnadnění lokalizačního rozhodování investora. ...
 • MODELOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY A NEURČITOSTI 

  Soukupová, Ljuba
  V dané disertační práci je provedena analýza problému počítačové podpory investičního rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti. Na základě získaných teoretických a empirických poznatků autorka předkládá návrh ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Hortai, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro obchodování na finančních trzích využitím prostředků umělé inteligence. Práce popisuje některé metody umělé inteligence, popis finančního trhu a burzovního obchodování. Výsledek ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Kudelás, Stanislav
  Diplomová práca sa zameriava na špecifikáciu modelu pre podporu obchodovania. Poukazuje na možné využitie nástrojov umelej inteligencie. Obsahuje návrh modelu pre podporu obchodovania s využitím umelej inteligencie.