Now showing items 1-1 of 1

  • Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel 

    Klapil, Ondřej
    Cílem této práce je představení nového fuzzy systému typu AnYa, který, narozdíl od klasických fuzzy systému typu Takagi-Sugeno a Mamdani, používá typ antecendentu vycházejícím z reálně distribuce dat. V rámci práce bude ...