Now showing items 1-18 of 18

 • Aktivní filtry RC realizované v technologii CMOS 

  Veverka, David
  Předkládaná práce pojednává o problematice aktivních filtrů RC a jejich aplikaci v technologii CMOS. Základním zaměřením je sumarizace základních poznatků o funkci aktivních filtrů RC, seznámení se s jejich základními ...
 • Antenna Measurements Using the Mirror Method with Gating in a Time Domain 

  Bartik, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  This paper provides a principal overview of the time domain measurement instrumentation and information about the implementation of the time domain option in the Agilent PNA microwave network analyzer E8364A. The paper ...
 • Daňové benefity zaměstnanců 

  Česal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá možnostmi daňově výhodného odměňování zaměstnanců pomocí zaměstnaneckých výhod. Popisuje jak peněžní, tak nepeněžní formy odměňování a motivování pracovníků a zároveň ukazuje jejich dopady na daňové ...
 • Design of Triple Band Slot-Patch Antenna with Improved Gain Using Triple Band Artificial Magnetic Conductor 

  Ghosh, A.; Mandal, T.; Das, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  A CPW-fed triple band slot-patch antenna is designed to resonate at 3.60 GHz, 5.86 GHz and 8.53 GHz. The structure makes use of two types of radiators. A slot structure is made which behaves like a half wave dipole at 3.60 ...
 • Digitálně řízený filtr 

  Rez, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu funkčního prototypu digitálně řízeného univerzálního analogového kmitočtového filtru 2. řádu. Součástí návrhu je výběr vhodné topologie zapojení filtru a výběr konkrétního integrovaného ...
 • Gain Enhancement of a Wide Slot Antenna Using a Second-Order Bandpass Frequency Selective Surface 

  Chatterjee, A.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Gain enhancement of a wide slot antenna over a wide frequency band using a low profile, second order bandpass frequency selective surface (FSS) as a superstrate is presented in this paper. The proposed multilayered FSS ...
 • Návrh antény s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz 

  Hase, Michal
  V této práci popisuji návrh dvou typů čtvercových mikropáskových antén s kruhovou polarizací pro kmitočet 2,4 GHz. Jeden typ je napájen v jednom bodě, kde pro naladění polarizačního kmitočtu je použit přizpůsobovací pahýl. ...
 • Optický zesilovač v laboratorní výuce 

  Šustr, Pavel
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s uplatněním a využití optických zesilovačů EDFA v optických přenosech, provést zapojení a praktické otestování, včetně výkonových měření na zesilovači. Cílem práce je také navrhnout ...
 • Optimalizace parametrů vysílacího zesilovače pro LoRaWAN 

  Hrbek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů vysílacího zesilovače pro síť LoRaWAN. Problematika optimalizací je nejprve podložena podmínkami normy ETSI EN 300 220, která bere v potaz možnost zarušení okolních ...
 • Pokročilé materiály pro organickou fotoniku 

  Ouzzane, Imad
  V oblasti nových nízkomolekulárních organických materiálů patří deriváty difenyldiketopyrrolopyrrolu (DPP), používané dříve jako barviva a pigmenty, k objektům vysokého zájmu pro jejich potencionální aplikace v moderních ...
 • Rekonfigurovatelná štěrbinová anténní řada 

  Weigel, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování štěrbinových antén. Modely antén byly simulovány ve zvoleném elektromagnetickém simulátoru CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Je zde vytvořeno několik modelů ...
 • Řiditelné filtry s maximálním možným přeladěním a netradičními aktivními prvky 

  Voráč, Ladislav
  Diplomová práce je věnována problematice návrhu řiditelných kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF (Multiple-Output Current Follower) a také s nově vyvíjeným proudovým aktivním prvkem DACA (Digitally ...
 • Vertikálně polarizovaná Yagiho anténa s magnetickým dipólem 

  Weigel, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá principy fungování a simulací planárních Yagiho antén s magnetickým dipólem. Simulace elektromagnetického pole probíhala v programu CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Jsou zde porovnány výsledky ...
 • Výzkum vlivu vyzařovaných širokopásmových signálů na rádiové systémy 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca sa zaoberá cieleným ovplyvňovaním rádiových signálov v blízkom okolí. Pojednáva o možnostiach vyzařovania širokopásmových signálov s vysokou úrovňou do priestoru, anténach a prispôsobení vedenia.
 • Wideband RCS Reduction and Gain Enhancement for a Patch Antenna with Broadband AMC Structure 

  Ge, Y.; Zhao, Y. J.; Chen, J. Q. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  In this paper, a simultaneous improvement of radiating and scattering performance for a patch antenna is realized. For achieving the wideband low-scattering property, a broadband AMC structure with orthogonally slot-embedding ...
 • Yagi-Uda antény v planárním a drátěném provedení 

  Křepela, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem Yagi-Uda antén s následujícím rozborem a návrhem antény v planárním provedení s drátěným reflektorem. První část se zaměřuje na rozbor této antény a parametrů. Další část pokračuje vyšetřováním ...
 • Zesilovač pro tenzometry 

  Kneblík, Adam
  Tato práce popisuje způsoby zesílení signálu z tenzometrického mostu. Jsou zde uvedeny jednotlivé zapojení zesilovačů a popsány jejich vlastnosti. Dále je zde uveden výpočet chyby zesilovače pro různé teploty prostředí. V ...
 • Získávání dat z kamer 

  Tylš, Ladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi vytvoření vhodného prostředí k ovládání a nastavení kamer. V první části jsou popsány základní možnosti připojení kamer a vysvětleny jednotlivé parametry kamer. V druhé části je ukázáno, jak ...