Now showing items 1-10 of 10

 • Architektura a umění 

  Lackovičová, Lenka
  Cieľom záverečnej práce je architektonická štúdia novostavby Mestskej galérie Litomyšl, nakoľko súčasné priestory Mestskej galérie prinášajú množstvo problémov pri vystavovaní. Po dôkladnej analýze širšieho centra mesta ...
 • Architektura a umění 

  Horáková, Alžbeta
  Práca sa zaoberá návrhom novostavby Mestskej galérie Litomyšl. Súčasťou zadania bol výber parcely. Návrh bol najprv formovaný daným miestom a snahou tento priestor jasne definovať a oživiť. V ďalšej fáze návrh pristupuje ...
 • "Divadlo hudby" - koncertní sál pro město Brno 

  Krausková, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je návrh konceptu architektonickej štúdie koncertnej sály - divadla hudby. Hlavnou funkčnou náplňou navrhnutej stavby je koncertná sála s kapacitou 542 návštevníkov. Sála umožňuje účinkovanie až ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Ertl, Jakub
  Koncept dostavby je založený na vytvorení rastru, ktorý je možné voľne prispôsobovať požiadavkam jednotlivých odborov. Vytvára sa tak systém, ktorý fakulty neobmedzuje v ich budúcom rozvoji. Základnou jednotkou sa stáva ...
 • Komunitní centrum v centru 

  Krajčovičová, Barbora
  Mesto Považská Bystrica v priebehu 70-tych rokov úplne zmenilo celú svoju centrálnu zónu. Pri návrhu sa rátalo s 30 percentami plošnej rezervy, z ktorej sa v priebehu rokov stali parkoviská.Toto centrum, bez historickej ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Dlabáč, František
  Knižnica 2020. Navrhovaný program na koncový pozemok na jednej z troch platform v Lausanne. Nutnosť doplnenia knižnice o ďalšiu funkciu vyžaduje veľkosť pozemku. Multifunkčná galéria spĺňa požiadavky na kultúrne využívanie ...
 • Nová synagoga Frýdek-Místek 

  Borisová, Alexandra
  Témou diplomovej práce je spracovanie návrhu synagógy a ďalších budov židovskej obce vo Frýdku - Místku. Práca je vyhotovená vo forme architektonickej štúdie. Komplex židovskej obce obsahuje okrem samotnej synagógy aj košér ...
 • Nová synagoga Opava 

  Hudečková, Miriama
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť architektonickú štúdiu novej synagógy v Opave pre židovskú obec. Náplňou práce je taktiež komunitné centrum a administratíva. V návrhu je vyriešený súbor troch stavieb slúžiacich židovskej ...
 • Revitalizace územního kontextu továrny Duval od Le Corbusiera v Saint –Dié-des Vosges, Francie 

  Kloknerová, Barbora
  Cieľom diplomovej práce je revitalizácia bloku v centrálnej časti francúzskeho mesta Saint-Dié-des-Vosges, ktorý je vymedzený ulicami Rue de la Cathédrale a Rue le Corbusier a jeho blízkeho okolia. Otvorenie priestoru pred ...
 • WHITE CUBE2 

  Korbeličová, Klaudia
  Diplomová práca white cube2 sa zaoberá problematikou vnútorného priestoru galérie. Cieľom práce je vymedzenie ontologického statusu architektonického priestoru galérie a jej vystavovania sôch. Tejto časti predchádza ...