Now showing items 1-3 of 3

 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvardová, Markéta
  Novostavby architektonicky doplňují dosud nevyužitý prostor nárožní parcely a logicky navazují na okolní zástavbu. Jedná se o městské domy se smíšenou funkcí s převahou bydlení. Objekt se hmotovým řešením uzavírá do sebe, ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Habancová, Anežka
  Filosofie návrhu vychází z té skutečnosti, že daná parcela je v současnosti nárožní prolukou. V takovém případě bylo logické vzniklou proluku zaplnit a dotvořit tak stávající uliční parter. Další skutečností, která ovlivnila ...
 • Polyfunkční dům v Čáslavi 

  Merenus, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu polyfunkčního domu, vyplňujícího prostor nárožní proluky v blízkosti historického centra města Čáslav. Jedná se o objekt s převládající obytnou funkcí. Suterén objektu bude ...