Now showing items 1-2 of 2

  • Board Game Focused on Educational Support for Gaming Algorithms 

    Čáslava, Martin
    Tato práce se zabývá oblastí umělé inteligence zvané jako ''Metody pro hraní her''. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat software, který umožní uživateli snadněji pochopit principy herních algoritmů ...
  • Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů 

    Daňhelová, Jana
    Bakalářská práce Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány a srovnávány základní metody zpětnovazebního učení, přičemž zvláštní pozornost je věnována metodám ...