Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace kooperativní teorie her pro Cournotovy oligopoly 

  Eryganov, Ivan
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací kooperativní teorie her pro řešení problematiky Cournotovych oligopolů. Zpracované poznatky z oblastí teorie oligopolů a teorie her se používají k sestavení modelu popisujícího chovaní ...
 • Automatický systém pro hraní hry Starcraft 

  Skácel, Dalibor
  Tato práce se zaměřuje na principy umělé inteligence použité v počítačových hrách a jejich demonstraci za pomoci implementovaného automatického systému pro hraní hry Starcraft. Tento systém využívá technik, jako jsou: ...
 • Equilibrium team selection in football under win or profit maximisation 

  Haugen, K. K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017)
  This article applies mathematical methods to investigating (extremely) simpli ed versions of the team selection problem for football managers. The team selection problem { obviously a game problem { is analysed game ...
 • Hra o trhy 

  Dóczy, Aneta
  Diplomová práce se zabývá koniktními ekonomickými situacemi založené na teorie her. Na začátku jsou denovány základní modely koniktních situací a současné populární softwarové nástroje nejen pro obecnou podporu výuky ...
 • Počítačem řízený hráč hry Blokus založený na metodách umělé inteligence 

  Sulaiman, David
  Tato práce se zabývá porovnáváním dopředných neuronových sítí s algoritmy teorie her pomocí deskové hry Blokus. V teoretickém úvodu jsou popsány vlastnosti neuronových sítí a~práce s nimi a zároveň jsou nastíněny algoritmy ...
 • Scrabble 

  Picek, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá stolní společenskou hrou SCRABBLE a její realizací v podobě počítačové hry. Postupně rozebírá všechny důležité aspekty, které mají vliv na výkonnost dané implementace. Především potom zvolení ...
 • Shapleův vektor v ekonomii 

  Maruniaková, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou kooperatívnych hier, Shapleyho hodnotou a následnou aplikáciou na ekonomické a iné oblasti ľudského záujmu s využitím matematických metód. V práci sú špecifikovené dôležité pojmy ...
 • The Spectrum Sharing in Cognitive Radio Networks Based on Competitive Price Game 

  Li, Y. B.; Yang, R.; Lin, Y.; Ye, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-09)
  The competitive price game model is used to analyze the spectrum sharing problem in the cognitive radio networks, and the spectrum sharing problem with the constraints of available spectrum resource from primary users is ...
 • Strategická hra s inteligentními prvky 

  Snášel, Lukáš
  Cílem práce bylo navrhnout samofungující systém, který na základě teorie her a multiagentních systémů bude schopen dosáhnout svých cílů. Prezentací tohoto systému je strategická bojová tahová hra s grafikou vykreslenou ...
 • Teorie her na grafech 

  Osička, Ondřej
  Tato prace se zabyva studiem teorie her a kooperativni teorie her v kombinaci s teorii grafu. Vyuzivanym matematickym modelem hry je zde hra ve tvaru s charakteristickou funkci. Pro urceni optimalniho rozdeleni zisku u ...
 • Teorie koalic pro Cournotův model oligopolu 

  Eryganov, Ivan
  Tato bakalářská práce je věnovaná základním teoretickým aspektům teorie her, chování firem v podmínkách oligopolu a budování teorie, která by popisovala chování firem v kooperativních oligopolních hrách pro Cournotův ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru Carcassonne 

  Černohub, Jan
  Obsahem práce je návrh, vytvoření, testování a vyhodnocení virtuální adaptace populární společenské deskové hry Carcassonne pro osobní počítače. Včetně algoritmů řešící umělou inteligenci soupeře - za tímto účelem je ...
 • Umělá inteligence ve hře Bang! 

  Kolář, Vít
  Cílem této diplomové práce je vytvoření umělé inteligence do karetní hry Bang!. Obsahem této práce je kompletní popis hry Bang!, její pravidla, strategické principy používané při hraní a rozbor hry pohledu UI. Dále práce ...
 • Využití teorie her v odpadovém hospodářství 

  Osička, Ondřej
  V této práci je vytvořen model rozhodovací situace v odpadovém hospodářství využívající metody teorie her. Model tvoří nekooperativní hra pro reprezentaci konfliktu zpracovatelů odpadu a kooperativní hra pro reprezentaci ...