Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro úpravy histogramu 

  Nezhyba, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit k úpravám histogramu. K vývoji programu byl použit programovací jazyk C++ a programovací nástroj Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. Definuje ...
 • Časosběrné video 

  Jirka, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá úvodem do problematiky vytváření časosběrného videa. Specializuje se na případy, při kterých není použit stativ a je tedy nutné eliminovat vzniklé nedostatky. Základními nedostatky jsou ...
 • Digitální filtry pro obrazová data 

  Všetička, Václav
  Práce je se zabývá filtračními metodami pro úpravu digitálního obrazu. Kdy je potřeba vhodným algoritmem zvýraznit požadovanou informaci z obrazu, nebo naopak potlačit rušivé elementy v obraze. Práce popisuje několik ...
 • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

  Svozilová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je navržení algoritmu v prostředí MATLAB, který by umožňoval zpracování a vyhodnocení obrazu z 1D gelové elektroforézy. Jako první je popsána detekce vzorků vycházející z horizontální segmentace ...
 • Tone-mapping pro HDR obrazy 

  Nejezchleb, Ivan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (High Dynamic Range, HDR). Stručně popisuje jeho vytváření a uchovávání. Hlouběji se zabývá technikami umožňujícími zobrazení HDR obrazu na ...
 • Vytvoření interaktivních apletů pro podporu výuky zpracování obrazů 

  Křivánek, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikací pro podporu výuky počítačové grafiky. Cílem práce je vytvořit jednoduché aplikace, které budou názorně ukazovat jak jednotlivé metody fungují. Jsou zde implementovány metody konvoluce ...