Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza neutronového pole laboratorního AmBe zdroje s využitím měřícího stendu 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled konvenčních neutronových zdrojů z pohledu reakcí, jimiž neutrony vznikají, výhod, nevýhod, vlastností, a možného použití. Ve vztahu k sestavě laboratorního neutronového zdroje a ...
 • Autonomní robotické měření záření gama 

  Lázna, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na autonomní lokalizaci radiologických zdrojů v definované oblasti zájmu. Jejím cílem je vyvinout lokalizační strategie a platformu, na které je bude možné vyzkoušet. Platforma je sestavena z průzkumného ...
 • Cooperation between an unmanned aerial vehicle and an unmanned ground vehicle in highly accurate localization of gamma radiation hotspots 

  Lázna, Tomáš; Gábrlík, Petr; Jílek, Tomáš; Žalud, Luděk (SAGE Publications, 2018-01-01)
  This article discusses the highly autonomous robotic search and localization of radiation sources in outdoor environments. The cooperation between a human operator, an unmanned aerial vehicle, and an unmanned ground vehicle ...
 • Digitální zpracování signálu pomocí programovatelných hradlových polí 

  Vykydal, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu, realizaci a testování zařízení, které provádí spektrální analýzu gama záření na základě vyhodnocování pulzů ze scintilačního detektoru. Ty jsou po zesílení zdigitalizovány a jejich další ...
 • Localization Of Gamma Radiation Sources 

  Lazna, Tomas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper describes a method for acquiring and processing data concerned with a radiation situation in a pre-defined region of interest with a goal of localizing point sources present in the region. The acquisition underlies ...
 • Měření záření gama 

  Lázna, Tomáš
  Práce se věnuje detekci ionizujícího záření, zvláště záření gama. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou a rozebírá nejpoužívanější typy detektorů – plynové, scintilační a polovodičové. V praktické části ověřuje ...
 • Modelování izocentricky fokusovaného gama záření 

  Večeřa, Petr
  Práce se zabývá problematikou modelování izocentricky fokusovaného gama záření. Tento princip je využíván v radioterapeutickém zařízení zvaném Leksellův gama nůž pro léčbu nitrolebečních nádorových onemocnění. Vzhledem k ...