Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh malé modelářské CNC frézky 

    Večeř, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé modelářské CNC frézky. V práci je zahrnuta rešerše modelářských CNC frézek dostupných především na českém trhu, na jejímž základě jsou následně voleny vhodné parametry ...
  • Návrh malé modelářské CNC frézky s pohyblivým stolem 

    Havlíček, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé CNC frézky s posuvným stolem. Nejprve je uvedena rešerše malých CNC frézek současně dostupných na trhu. Následně bylo provedeno samotné konstrukční řešení stroje za ...