Now showing items 1-2 of 2

  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Veselý, Josef
    Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
  • Polyfunkční dům Křenová 

    Šrubařová, Jana
    Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. Architektonicky a výtvarně ...