Now showing items 1-3 of 3

 • Čištění energoplynu z biomasy v katalytickém vysokoteplotním filtru 

  Lisý, Martin
  Disertační práce je věnována vývoji horkého dolomitického filtru pro čištění plynu vznikajícího při zplyňování biomasy a odpadů. Cílem je vyčištění plynu hlavně od prachu a dehtu, ale také od sloučenin síry a chlóru, aby ...
 • Návrh čištění energoplynu mokrou metodou 

  Vavříková, Petra
  Zplyňováním biomasy a odpadů je generován nízkovýhřevný plyn, který kromě výhřevných složek obsahuje i řadu znečišťujících látek. Diplomová práce se zabývá právě problematikou znečištění generovaného plynu a jeho čištění. ...
 • Transition Metal Dichalcogenides for the Application of Pollution Reduction: A Review 

  Zhang, Xixia; Teng, Sin Yong; Loy, Adrian Chun Minh; How, Bing Shen; Leong, Wei Dong; Tao, Xutang (MDPI, 2020-06-01)
  The material characteristics and properties of transition metal dichalcogenide (TMDCs) have gained research interest in various fields, such as electronics, catalytic, and energy storage. In particular, many researchers ...