Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace výroby litinových odlitků za účelem snížení výskytu vad 

    Blaha, Marek
    Předložená diplomová práce se zabývá vadami odlitků z litin a možnostmi optimalizace výrobní technologie za účelem snížení objemu neshodných výrobků. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litin, její ...
  • Výroba a vady ocelových odlitků 

    Smilovský, David
    Obsahem diplomové práce je rozbor vad a neshodné výroby ocelových odlitků ve slévárně Tatra Metalurgie a.s. Nejčastější vady zkoumaných odlitků jsou spojeny s bublinami. Práce z teoretické části rozebírá jednotlivé typy ...