Now showing items 1-19 of 19

 • Apartmány - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hošek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalace v apartmánech. Objekt je situován v Otrokovicích. Jde o nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími. V teoretické části je pojednáno o ...
 • Budova pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Opatřilová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu zdravotně technických a plynovodních instalací s důrazem na místní přípravu teplé vody. Úvodní část práce popisuje teoretickou oblast se zaměřením na způsoby místní ...
 • Přístavba školy - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Goroš, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobování vodou a plynem v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Teoretická část se zabývá uchycováním potrubí. ...
 • Výstavba sítí technického vybavení v obci 

  Hrachovinová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vedením inženýrských sítí v urbanizovaném území, zejména sítěmi 3. a 4. kategorie. V teoretické části je provedena rešerše druhů, způsobů, zásad vedení i přípojek a materiály inženýrských sítí. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

  Cigánková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově s prodejnou 

  Polický, Robin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část řeší téma používaných materiálů pro výrobu potrubí a vhodnost použití na základě vlastností materiálu. Výpočtová a projektová ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Růžička, Pavel
  Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném bytovém domě. Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními podlažími bez podsklepení. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vajda, Matouš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část se zabývá materiály potrubí, dilatací a její kompenzací. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s prodejnami 

  Svoboda, David
  Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném objektu. Jedná se o bytový dům s prodejnami se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlaží, ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu pro seniory 

  Minář, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických vybavení v penzionu pro seniory. Objekt má čtyři nadzemní patra. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. V prvním patře se nachází technické zázemí budovy, recepce ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v polyfunkčním objektu 

  Peřinová, Jitka
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném polyfunkčním objektu. Objekt je nepodsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním patře se nachází bistro, ke kterému ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v přístavbě průmyslového závodu 

  Moštěk, Jan
  Daná bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace pro zadaný objekt administrativní budovy, které bude provedena, jako novostavba k halovému objektu v průmyslovém areálu. V teoretické části ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale 

  Bardonová, Hedvika
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a výtokovými armaturami, zejména armaturami se samočinným uzavíráním. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v apartmánovém domě 

  Polách, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v apartmánovém domě a jejich napojení na stávající inženýrské sítě. Součástí je návrh přečerpávacího zařízení odpadních vod z důvodu ochrany ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu fotbalových šaten 

  Zumr, David
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace v budově sportovního klubu. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a tzv. chytrými armaturami, které lze řídit a sledovat vzdáleně přes ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu s ordinacemi 

  Králová, Kateřina
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na zdravotně technické instalace ve zdravotnických zařízeních. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v poliklinice 

  Králová, Kateřina
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na popis a rozdělení průtokoměrů vody a měřením průtoku. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní řešení ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod ve výrobním závodu 

  Strnadová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na odvádění splaškových a dešťových odpadních vod, zásobování pitnou a požární vodou a dodávku plynu k plynovým spotřebičům. Teoretická část se zabývá odpadní vodou a jejím využíváním. Technická ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Ivan, Aleš
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v obci Zlosyň. Teoretická část se zaměřuje na problematiku způsobu přípravy teplé vody a metodami návrhu zásobníkového ohřívače. Výpočtová ...