Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny 

  Hájková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních parametrů plynové mikroturbíny. První část se věnuje plynové mikroturbíně, její funkci a jednotlivým konstrukčním součástem. Dále je popsáno možné využití v rámci ...
 • Systém pro využití tepla spalin plynové mikroturbíny 

  Vilda, Dalibor
  Tématem práce je problematika integrace plynových mikroturbín do průmyslových provozů. Cílem je rozšíření aplikačního potenciálu této technologie návrhem její integrace do procesu, ve kterém dosud není využívána. Tímto ...
 • Účinnost plynových mikroturbín 

  Slovák, Rostislav
  Tato bakalářská práce se věnuje plynovým mikroturbínám a motorům. Práce je rozdělena do pěti částí. První část je úvodem do problematiky kogeneračních technologií. Druhá kapitola se věnuje popisu plynových mikroturbín, ...
 • Vliv tlakové ztráty odtahu na účinnost plynové mikroturbíny 

  Čechman, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je pomoci aplikovat mikroturbíny v průmyslu tam, kde se dosud nevyužívají, ale kde by jejich využití mohlo přinést ekonomickou úsporu. To platí zvláště v případě kombinované výroby elektřiny a ...