Now showing items 1-7 of 7

 • Expanzní stanice zemního plynu 

  Žáček, Ondřej
  Bakalářská práce „Expanzní stanice zemního plynu“ se zabývá problematikou redukce tlaku z přepravní sítě firmy NET4GAS do distribuční sítě JMP Net s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první, teoretické části, ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace kryté plovárny 

  Hrbáček, Miroslav
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací v kryté plovárně v městě Litomyšl. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé a dešťové vody jako vody provozní. Práce obsahuje návrh ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s administrativními prostory 

  Šťastný, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá trubními materiály a její historií. Výpočtová část práce obsahuje návrh vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty 

  Stýblo, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřená na zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty. Teoretická část se zabývá srážkovými vodami a jejich využití. Řešená budova má sedm nadzemních podlaží a 33 nájemních bytů.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu 

  Laštovička, Petr
  Bakalářská práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace v osmipodlažním bytovém domě se suterénem. Teoretická část se zabývá materiály používanými pro vodovodní potrubí. Výpočtová a projektová část obsahují ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v tělocvičně 

  Křoustek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá tématem zdravotně technické a plynovodní instalace v tělocvičně.V teoretické části je řešena úspora vody při použití úsporných armatur v budově. Následně je provedeno finanční zhodnocení. Dále se ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v supermarketu 

  Ryšavý, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací a plynovodu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na akumulování a znovuvyužívání srážkových a splaškových vod. Projektová a výpočtová část ...