Now showing items 1-10 of 10

 • Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlastnostmi bezdrátových komunikačních technologií pro automatizaci a řízení zařízení, u kterých je vyžadovaná nízká spotřeba. Jsou zde rozebrány možnosti jednotlivých technologií, ...
 • Centrální správa zařízení se systémem RouterOS 

  Klíč, Antonín
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace informačního systému, pomocí kterého půjde jednoduše obsluhovat firemní gateway se systémem RouterOS Mikrotik z webového rozhraní. Informační systém zvládá obsluhu většiny ...
 • Design and Performance Analysis of Parallel Processing of SRTP Packets 

  Wozniak, Jan
  Šifrování multimediálních datových přenosů v reálném čase je jednou z úloh telekomunikační infrastruktury pro dosažení nezbytné úrovně zabezpečení. Rychlost provedení šifrovacího algoritmu může hrát klíčovou roli ve velikosti ...
 • Honeypot pro protokol LoRaWAN 

  Zhukova, Viktoriia
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena ...
 • Jabber/XMPP brána informačního systému jako webová služba 

  Tomko, Ján
  Cílem práce je seznámit se s protokolem XMPP a s webovými službami a vytvořit webovou službu, která umožní komunikaci s uživatelem pomocí XMPP zpráv.
 • Lokalizace v rámci technologie LoRaWAN 

  Pospíšil, Jan
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá obecně LPWAN, tedy sítěmi pro nízkoenergetická bezdrátová zařízení spadajících do kategorie IoT se zaměřením na LoRaWAN. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na popsání ...
 • Periferie na Foundation Fieldbus 

  Ferjančič, Michal
  Diplomová práce se zabývá přenosem procesních dat s periferií do řídicích zařízení. Přenos dat se provádí pomocí dvou typů průmyslových sítí. Využívá se těchto dvou Foundation Fieldbus a EtherNet/IP. V práci je uveden ...
 • Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním 

  Matocha, Tomáš
  Práce Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním se soustřeďuje na~instalaci operačního systému Linux na~starší počítače, který plní funkci jako brána pro připojení klientů ve~vnitřní síti do internetu. ...
 • Samoorganizující se sítě typu MESH 

  Němec, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou samoorganizujících se sítí typu Mesh. Je zde popsána problematika směrování a jednotlivých směrovacích protokolů, které se v těchto sítích používají. Práce se věnuje možnostem ...
 • Systém pro administraci komerční sítě 

  Pápai, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem komplexního systému pro administraci komerční sítě. Tvorba uvedeného systému je založena na zkušenostech z provozu skutečné počítačové sítě poskytovatele internetového připojení, ...