Now showing items 1-2 of 2

  • Studium intenzitního profilu optických svazků 

    Fojtík, Jakub
    Tato práce se zabývá zkoumáním intenzitního profilu optických svazků. Na úvod je tato problematika optických svazků popsána teoreticky. V programu Matlab® je vytvořen model reálně kruhového symetrického svazku v ideálním ...
  • Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru 

    Szajkó, Juraj
    Tato diplomová práce pojednává o charakteristikách laserových diod, difrakcí a o vlastnostech gausovského svazku. Je určen útlum vazby vysílací dioda - vysílací apertura v závislosti na velikostech apertury a na velikosti ...