Now showing items 1-20 of 30

 • Chyba převodu u čelního ozubení s přímými zuby 

  Bartošová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí stanovení statické chyby převodu u čelního ozubení s přímými zuby. Problematika chyby převodu je v dnešní době velmi diskutovaným tématem v oblasti vzniku vibrací a hluku. V první ...
 • Design víceúčelového terénního vozidla. 

  Strnad, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní návrh multifunkčního terénního vozu. Žijeme ve světě plném dramatických změn a to s sebou přináší celou řadu situací, pro jejichž řešení je zapotřebí speciálních prostředků. Právě ...
 • Deskripce odvalovacích ozubárenských strojů 

  Jelínek, Petr
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti ozubárenských strojů se zaměřením na odvalovací ozubárenské stroje. Popisuje jednotlivé druhy strojů na výrobu ozubení odvalovacím způsobem a jejich princip. Hlavním cílem ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Konstrukce zařízení pro výzkum mazání ozubených převodů 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci laboratorního stendu pro studium mazání ozubených převodů. Konkrétně pro posouzení vlivu kontaminace maziva na ozubený převod. Zařízení využívá konceptu Niemannova ...
 • Konstrukční návrh převodovky s rozborem možností tolerování 

  Křivohlavý, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje tolerování strojních součástí. V práci jsou vysvětleny rozměrové a geometrické tolerance, textura povrchu a jejich vzájemná závislost. Na základě těchto poznatků je vytvořena jednoduchá ...
 • Kontinuální elevátor pro přepravu zboží 

  Zálešák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou stávající dopravy kusových výrobků a návrhem lepšího koncepčního řešení kontinuálního elevátoru, s připevněným úsekem válečkové a gravitační tratě. Tento druh dopravníku je určený ...
 • Kontrolní pevnostní propočet hnacího ústrojí LVS 511 

  Macka, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou skříně kyvné převodovky lesní vyvážečky LVS 511. Téma je navrženo firmou Strojírna Novotný s.r.o. Cílem práce je provést pevnostní propočet skříně převodovky a hlavního přenosového hřídele. ...
 • Kuželočelní převodovka 

  Steinhauser, Martin
  Práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kuželočelní převodovky. Jsou zde uvedeny rozměrové a pevnostní výpočty soukolí, návrh a kontrola hřídelů, ložisek a per. Nedílnou součástí je výkresová dokumentace, která je v ...
 • Moderní traktorové převodovky 

  Bartošová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá přehledem moderních trendů v oblasti traktorových převodovek. Zdůvodňuje, proč nejpoužívanějším druhem převodovek jsou právě převodovky řazené pod zatížením a hydrostatické převodovky. Dále je ...
 • Multifunkční zařízení na výrobu ozubení 

  Danda, Libor
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malého, počítačem řízeného obráběcího stroje. Slouží pro výrobu ozubení a kombinuje dvě nejpoužívanější výrobní metody. Práce je řešena v rámci spolupráce s podnikatelským ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubení 

  Hoffmann, Jiří
  Předmětem této studie je návrh na zefektivnění procesu výroby unašeče s vnitřním ozubením. V úvodu práce jsou popsány některé druhy ozubení. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor vyráběného dílu a pracovišť pro výrobu. Třetí ...
 • Návrh obrobny v malém strojírenském podniku 

  Smrkal, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obrobny v malém strojírenském podniku. Dispozice je navržena pro součást ozubené kolo. Za rok se musí vyrobit 150 000 ks. Obrobna má sloužit pro sériovou výrobu ozubených kol, kde navrhované ...
 • Návrh převodů HPV 

  Martinát, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem převodového ústrojí vozidla poháněného lidskou silou. Nejprve je zde krátká rešeršní část používaných převodových ústrojí, poté následuje vlastní konstrukční návrh a pevnostní výpočet ...
 • Návrh reduktoru zážehového šestiválcového leteckého motoru 

  Novák, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem reduktoru pro šestiválcový letecký motor. Jsou zde zpracovány jednotlivé součásti reduktoru a následně jako sestava s klikovým hřídelem je řešeno torzní kmitání kompletní sestavy a stanoveny životnosti ...
 • Návrh výrobní technologie ozubeného hřídele převodovky 

  Hulvej, Matúš
  Táto diplomová práca obsahuje zostavenie technologického projektu pojednávajúceho o návrhu výrobnej technológie ozubeného hriadeľa prevodovky a návrhu vhodnej alternatívnej technológie. Obsahom práce je rozbor súčiastky, ...
 • Návrh výroby skládačky z ozubených kol s využitím technologie 3D tisku 

  Katrincová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou skládačky z ozubených kol s využitím technologie 3D tisku. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku ozubení s důrazem na evolventní ozubení, aditivní technologii Rapid ...
 • Nové metody dokončování ozubení 

  Horváth, Ľudovít
  V tejto bakalárskej práci popisujem dokončovanie ozubených kolies. Hlavnou témou tejto práce je rozbor jednotlivých princípov dokončovania ozubených kolies. Okrem iného je v práci uvedený popis strojov používaných pre ...
 • Poruchy soukolí 

  Paška, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ozubenými soukolími. V první části je detailně rozebráno rozdělení jednotlivých typů ozubení. Ve druhé části je popsán podrobný přehled možných poruch ozubení, včetně jejich příčin a projevů, ...
 • Posouzení tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje 

  Kuhejda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá strukturální analýzou tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje. Téma je navrženo firmou Vítkovice Gearworks a.s. Cílem práce je stanovit velikosti sil v ozubení, ...