Now showing items 1-6 of 6

 • Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech 

  Zuber, Zalán
  Ciežom práce bolo zoznámiť sa s novými riešeniami bezpečnostných systémov vo vozidlách a hodnotiť ich funkcie. Moja práca zahrnuje najdôležitejšie výsledky tohto oboru, ukáže systémy používané pri riadení vozidiel alebo ...
 • Modernizace brzdového stanoviště pro osobní automobily 

  Meduna, Martin
  Cílem této práce je navrhnout optimalizaci dané válcové zkušebny. Aby bylo možné provést optimalizaci stávající zkušebny, je nutné zjistit, jaké nedostatky válcová zkušebna má. Po zjištění nedostatků je třeba provést návrhy ...
 • Sestavení technologického procesu pro součást "převodovka" 

  Hoffmann, Jiří
  Cílem bakalářské práce je sestavení technologického procesu na výrobu součásti skříně převodovky. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu s volbou vhodných nástrojů na obrobení odlitku. Dále sestavení NC ...
 • Šnekový mísič kontinuální 

  Pelka, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovává a je zaměřena na problematiku kontinuálního mísení partikulárních látek. Vlastní práce je rozdělena do následujících kapitol. Kapitola první zahrnuje vlastní teorii mísení a informace o ...
 • Výpočtové modelování vibrací převodovky 

  Král, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro simulaci převodové skříně. Zaměřuje se hlavně na jeho tvorbu a optimalizací v programech MBS ADAMS a ANSYS. Součástí této práce je i stručný přehled soudobých používaných ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 12 500 kg. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše rozdílných koncepcí, jejíž výstupem je vzájemné porovnání a výběr vhodného koncepčního ...