Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel 

  Klapka, Petr
  Tato bakalářská práce udává přehled používaných uspořádání hydrostatických čerpadel. Nejprve je zde uvedeno začlenění hydrostatických čerpadel mezi ostatní hydraulické stroje a dále jsou zde popsány základní vztahy a ...
 • Mikroelektrárny pro využití zbytkových spádů a průtoků 

  Komorová, Magdaléna
  Cieľom bakalárskej práce je priniesť informácie o možnostiach smerovania hydroenergetiky v budúcnosti. Bakalárska práca sa zaoberá i výberom správneho vodného motora použiteľného pre zvyškové prietoky a spády. Kapitola je ...
 • Návrh testovacího zařízení pro statické a cyklické namáhání chladičů tlakem 

  Gerák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro statické a cyklické namáhání chladičů tlakem. Cílem práce je zjistit potřebné parametry testovaných chladičů a na základě získaných dat navrhnout hydraulický okruh včetně ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Bořil, Antonín
  Cílem bakalářské práce je, ze známých konstrukcí štípacích strojů navrhnout vlastní konstrukci štípacího stroje, včetně pevnostních výpočtů a návrhu hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální ...
 • Zubové čerpadlo v turbinovém provozu 

  Tyburec, Adam
  Cílem této diplomové práce je návrh a zajištění výroby prototypu zubové turbíny s velmi nízkými specifickými otáčkami oproti klasickým turbínám. V první části práce jsou zpracovány již provedené výzkumy podobných hydrostatických ...