Now showing items 1-20 of 65

 • 3D tisk dvoustupňové převodové skříně 

  Truksa, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je tvorba prototypu dvoustupňové převodové skříně pomocí 3D tisku. Pro tvorbu výchozího počítačového modelu byl použit program Autodesk Inventor Professional. Finální model byl vytvořen metodou Fused ...
 • Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily 

  Nejedlý, Vladislav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na téma Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily, popisuje princip základních stejnosměrných a střídavých elektrických strojů. Dále se věnuje konkrétněji motorkům použitým v ...
 • Automobilové soutěže a používaná technika včetně seriálu WRC 

  Novák, Pavel
  Obsahem bakalářské práce je přehled současného stavu techniky používané v automobilových soutěžích se zaměřením na seriál WRC. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny soudobé automobilové soutěže a ...
 • Elektrické pohony v robotice 

  Matušík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických pohonů v robotice. První část je zaměřena na historii průmyslových a mobilních robotů. Ve druhé části je provedeno zhodnocení současného stavu v oblasti elektrických ...
 • Heavy-Duty Transmission Gear Shift Investigation by Virtual Prototypes 

  Prokop, Aleš; Kučera, Pavel; Řehák, Kamil (JVE Intenational, 2018-05-22)
  This paper deals with application of virtual prototype to the heavy-duty vehicles gearbox concept. Used methodology was developed and validated on the single stage gearbox concept. Afterwards the virtual prototype was ...
 • Hnací ústrojí vozidel Octavia 

  Pavličík, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje hnací ústrojí vozidel Škoda Octavia, která se používala od počátku výroby tohoto vozu do současnosti. Práce má dvě hlavní části. První kapitola se zaměřuje na pohonné jednotky. Každý motor ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Béreš, Matej
  Rešeršní práce, která se zabývá konstrukcí a uspořádáním jednotlivých komponent terénních vozidel UTV. Komponenty jsou hodnoceny z hlediska jízdných, komfortních a cenových vlastností v jednotlivých kapitolách práce. Práce ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Girman, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej turbíny v existujúcich teplárňach s protitlakovými turbínami. Podstata práce spočíva z termodynamického výpočtu regulačného stupňa a stupňovej časti turbíny. Podľa výsledkov ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Šikula, František
  Tématem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny využívající jako zdroj energie odpadní teplo ze spalovacích motorů o velkých výkonech. V první části práce je sestaven přehled spalovacích motorů a jejich ...
 • Konstrukce malosériových sportovních automobilů 

  Brhel, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je vypracování přehledu použitých řešení podvozků a karoserií malosériových sportovních vozů. Dále volba vhodných hnacích ústrojí, tedy motorů a převodovek. Poslední část je pak věnována legislativě ...
 • Konstrukce větrných elektráren 

  Starý, Ondřej
  Obnovitelné zdroje energie jsou v současné době velmi diskutovanou problematikou. Jednou z možností jejich využití je výroba elektřiny pomocí větrných elektráren. Tato práce se proto zabývá detailním popisem konstrukce ...
 • Konstrukční návrh zkušebního stavu s otevřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí 

  Máca, Jiří
  Tato závěrečná diplomová práce se zabývá problematikou měření vibrací a hluku převodových ústrojí. Rešeršní část popisuje základní problematiku vzniku hluku a vibrací, jejich měření, dále také zdroje vibrací v převodových ...
 • Kuželočelní převodovka 

  Steinhauser, Martin
  Práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kuželočelní převodovky. Jsou zde uvedeny rozměrové a pevnostní výpočty soukolí, návrh a kontrola hřídelů, ložisek a per. Nedílnou součástí je výkresová dokumentace, která je v ...
 • Modelování vibrací pohonných jednotek aplikací virtuálních prototypů 

  Prokop, Aleš
  Tato práce se zabývá problematikou snižování vibrací pohonných jednotek se zaměřením na převodová ústrojí. Tyto celky v závislosti na účelu užití sestávají z velkého množství tvarově složitých komponent vyžadujících pro ...
 • Moderní převodová ústrojí používaná v konstrukci traktoru 

  Dračka, Miroslav
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje převodová ústrojí používaná v moderní konstrukci traktoru. U každé převodovky je popsán způsob její konstrukce s ohledem na její ovládání řidičem traktoru. Pro názorné a srozumitelné ...
 • Moderní trendy v oblasti převodových systémů 

  Macháček, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aktuální trendy převodových systémů pro osobní automobily. Úvod práce je věnovaný rozdělení převodovek. Poté následuje podrobný popis jednotlivých konstrukcí převodovek, včetně způsobu ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Hovádek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektricky poháněného kladkostroje s ručním pojezdem. Obsahuje úvodní rešeršní část současného poznání tématu, volbu z různých koncepcí řešení a samotný výpočet. Přiložena ...
 • Návrh elektrického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Otoupalík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického pojezdu pro univerzální pohonnou jednotku žacího stroje, která bude ovládána dálkově. Daný pojezd má nezávislé ovládaní kol, maximální rychlost 9,84 km v hodině a umožňuje ...
 • Návrh manipulátoru pro měřicí hlukové mikrofony 

  Mucha, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro měřící hlukové mikrofony. Jejím obsahem je návrh robotu, který je sestaven z lineárního vedení a nosné konstrukce, která je svařována z ocelových profilů. Návrhy jsou ...
 • Návrh mechanické části pohonu zadní nápravy elektromobilu 

  Baroš, Eduard
  Cieľom diplomovej práce je návrh mechanických častí hnacieho ústrojenstva zadnej nápravy vhodného pre prestavbu daného športového automobilu na elektromobil. Úvodná časť v krátkosti objasňuje fyzikálne princípy pohonu a ...