Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje 

    Kuhejda, Lubomír
    Diplomová práce se zabývá strukturální analýzou tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje. Téma je navrženo firmou Vítkovice Gearworks a.s. Cílem práce je stanovit velikosti sil v ozubení, ...
  • Určení NVH parametrů skříně převodovky 

    Belák, Kristián
    Táto diplomová práca sa zaoberá určením NVH parametrov skrine prevodovky. Úvodná časť je zameraná na potrebné teoretické poznatky. Následne obsahuje modálnu analýzu s výpočtovým a experimentálnym prístupom, ktoré sú voči ...