Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza technologie výroby tvarových ploch frézováním. 

  Doležel, Ondřej
  V této práci je uvedeno základní rozdělení metod a způsobů výroby tvarových ploch frézováním a jejich následný rozbor. Dále jsou uvedeny základní stroje a nástroje používané při frézování tvarových ploch. Poznatky o ...
 • Deskripce planetových převodovek pro pohony robotů 

  Veverka, Ivo
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení, základní rozdělení planetových ...
 • Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku z produkce společnosti FERMAT. Práce obsahuje podrobnou rešerši frézovacích hlav, popis základních konstrukčních částí ...
 • Konstrukční materiály pro plastové ozubené převody 

  Vystrčil, Tomáš
  Práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti polymerních ozubených převodů se zaměřením na používané materiály a výrobní technologie. Obsahuje výčet polymerů, které se v těchto aplikacích používají a jejich ...
 • Konstrukční návrh přípravku pro odjehlovaní ozubených kol 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá konstrukcí přípravku k odjehlování ozubených kol ve stroji Gleason GP 200. V první části práce je zpracována rešerše o současných metodách odjehlování. Následuje rozbor úlohy, kde jsou analyzovány ...
 • Konstrukční řešení reverzní vírové turbiny 

  Kosar, Jakub
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem reverzní vírové turbíny využité v přílivové přehradní elektrárně pro obousměrný chod. V teoretické části poskytuje přehled současných technologií v oblasti využití přílivové energie ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při soustružení hřídele pro JAWA 23 

  Motl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby hřídele s ozubením na CNC obráběcím stroji. První část práce je zaměřena na stručný popis zvolené hřídele a její použití. V další části práce jsou uvedeny vybrané ...
 • Planetové převodovky 

  Lamberský, Václav
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek. Tato práce definuje základní typy planetových převodovek, způsoby jejich výpočtů, porovnání s jinými typy převodovek a ...
 • Příprava výukové úlohy na experimentálním zařízení pro měření účinnosti ozubených převodů 

  Runštuk, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na realizaci edukační úlohy na experimentální stanici pro měření účinnosti ozubených převodů. Navrhovaná laboratorní úloha „Experimentální měření účinnosti ozubených převodů“ má za úkol studenty ...
 • Visualizace cyklických motorů 

  Fajkus, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...