Now showing items 1-19 of 19

 • Generování rodokmenů z matričních záznamů 

  Tušimová, Lucia
  Táto práca rozoberá obor genealógie, rôzne druhy záznamov a údaje v nich. V práci je opísaná tematika porovnávania a klasifikovania záznamov. Ďalej rozoberá návrh a implementáciu výsledného systému. Vyvinutý systém prepája ...
 • Inteligentní doplňování slov v GUI pro přepisování matričních záznamů 

  Postulka, Aleš
  Tato práce se zabývá vytvořením systému inteligentního doplňování slov pro přepis matričních záznamů. Systém je implementován jako součást grafického uživatelského rozhraní webové aplikace DEMOS. Hlavním úkolem systému je ...
 • Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá zefektivněním přepisu matrik do počítače. Cílem je vytvoření mechanismů, které zlepší orientaci v větším množství vstupů formuláře. Tyto mechanismy by také měly chytře doplňovat vstupní pole a kontrolovat ...
 • Interaktivní prezentační systém genealogických dat 

  Kabeláčová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace prezentačního systému pro dotykové stanice, jehož účelem je vyhledávat a zobrazovat osoby v rodokmenech. Tento systém je zaměřen na laické uživatele, kteří mají s počítači ...
 • Interaktivní prezentační systém genealogických dat 

  Kakiš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou aplikácie za účelom poskytnutia alternatívy prezentovania genealogických dát. Práca dokumentuje základné teoretické poznatky z odvetvia genealógie, užívateľskej interakcie s počítačovým ...
 • Modelování na základě genealogických dat 

  Prostredníková, Hana
  Tato práce obsahuje podrobnou studii dané problematiky týkající se genealogie jako vědy a genealogických záznamů. V práci jsou rozebrány role a vztahy vyskytující se v genealogických záznamech a je popsána problematika ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Mikan, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace GUI aplikace, která má za úkol prezentovat dostupná data z archiválií, přiřadit těmto datům role a následně nad těmito daty vygenerovat vybraný sociální model. Nejprve ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Wawreczka, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která zpracovává výsledky programu pro tvorbu genealogických modelů ze záznamů matrik a umožňuje uživateli tato data upravovat a vytvářet pomocí nich sociální modely. Aplikace je ...
 • Otestování vhodnosti různých databází pro genealogii 

  Dvořák, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit databázové struktury vhodné pro uchování genealogických dat. Data jsou vygenerována pomocí vlastního skriptu využívající informace z volně dostupných zdrojů. Jednotlivé databáze ...
 • Podpora vyhledávání matričních událostí 

  Reisenauer, Klára
  Táto diplomová práca je venovaná analýze , návrhu a implementácii webového informačného systému na podporu vyhľadávania matričných udalostí . Po načítaní GEDCOM súboru dokáže informačný systém automaticky generovať poznámky ...
 • Pokročilé zobrazování genealogických dat 

  Prostredníková, Hana
  Cílem této práce je vytvoření a návrh aplikace, která rozšiřuje možnosti reprezentace genealogických dat s využitím současných geografických informačních systémů. Podstatou aplikace je zpracování GEDCOM souboru, následná ...
 • Program pro interaktivní sestavování rodokmenů 

  Navrátilová, Eva
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro interaktivní sestavování rodokmenů. Vyvinutá aplikace uživatelům umožňuje importovat a exportovat genealogická data ve formátu GEDCOM, tato data dále upravovat a ...
 • Program pro zobrazování genealogických dat 

  Štoudek, Bohuslav
  Obsahem této práce je návrh a implementace programu pro zobrazování genealogických dat. Program zpracuje zdrojový soubor ve formátu GEDCOM a převede jej do grafické podoby. Dále zobrazuje rodokmeny a statistiky, ve kterých ...
 • Spojování záznamů v genealogických datech 

  Šorm, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je studium genealogických dat, zjištění možných problému při jejich slučování a implementace metod pro toto slučování dat. V této práci se bude především studovat problematika třídění ...
 • Synchronizace dat mezi databází a desktopovou aplikací 

  Synaková, Zuzana
  Táto práca opisuje návrh riešenia a implementáciu synchronizácie dát medzi databázami. Rozšírenie programu ProGenealogy poskytuje import dát z relačnej databázy a neskôr ich export do súboru GEDCOM. Python konzolová aplikácia ...
 • Systém pro správu rodokmenů 

  Chládek, Martin
  Tato bakalářská práce vznikla jako rozšíření projektu DEMoS, který si klade za cíl vytvoření systému pro správu digitalizovaných záznamů starých matrik. Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která uživatelům umožňuje ...
 • Uživatelské rozhraní pro přepis matrik 

  Czernín, David
  Tato bakalářská práce se zabývá současnou problematikou digitalizování matrik, návrhem a implementací aplikace k tomu určené. Na základě poznatků získaných studiem uživatelských rozhraní a zkoumáním problematiky při přepisu ...
 • Zobrazování genealogických dat 

  Vlk, Patrik
  Táto práca popisuje genealogické pojmy spájajúce sa s tvorbou rodokmeňov, návrh a implementáciu webovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom zobraziť a vyhľadávať genealogické dáta na mape. Najdôležitejšou úlohou aplikácie ...
 • Zobrazování genealogických dat 

  Valecký, Dušan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci pro zobrazování genealogických dat. Data jsou zobrazována z vytvořené databáze, která byla naplněna volně dostupnými daty. Pro řešení byl použit Nette Framework a ...