Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla 

    Aigel, Petr
    Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního ...
  • Životní cyklus stroje 

    Mikulka, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na určení stavu životního cyklu výrobního stroje. Práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve je v úvodu definován životní cyklus stroje, z čeho se skládá a jsou zde uvedeny použité slovní ...