Now showing items 1-3 of 3

 • Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů 

  Chromčák, Michal
  Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na rychlost veškerých hardwarových a softwarových komponent se nalézají řešení, která principiálně mohou dosahovat přijatelnějších parametrů, než řešení běžně známá. Jedním z nich ...
 • Network Traffic Simulation and Generation 

  Matoušek, Jiří
  S rozvojem počítačových sítí umožnujících přenosy dat rychlostí 10 Gb/s a vyšší roste také potřeba vývoje nových síťových zařízení schopných pracovat na takovýchto rychlostech. Nově vyvinutá síťová zařízení je třeba před ...
 • Výkon síťového serveru při komunikaci s velkým počtem klientů 

  Mašín, Jan
  Úkolem je vytvořit simulační systém mezi dvěma počítači typu server-klient. Z klienta generovat provoz pomocí UDP protokolu na server. Generovanému provozu nastavovat různé parametry (velikost paketu, interval zasílání) a ...