Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

    Daněk, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...