Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro generování školních rozvrhů 

    Fiala, Jan
    Tato práce se zabývá problémem generování školních rozvrhů. Řešení je založené na třech různých heuristických algoritmech (horolezecký algoritmus, simulované žíhání, genetický algoritmus) a je celé implementováno v jazyce ...