Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace evolučního algoritmu při tvorbě regresních testů 

  Belešová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je aplikace evolučního algoritmu při tvorbě a optimalizaci regresních testů. V teoretické části práce je popsána teorie spojená s funkční verifikací, verifikační metodikou, regresními testy a ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Hylmar, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje popisu základních principů a metod detekce QRS komplexů. Zvláště se zaměřuje na metodu založenou na počítání průchodů nulou. Je zde detailně popsán její princip a vlastní programová realizace. ...
 • Plánování cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení 

  Krček, Petr
  Jak již plyne z názvu, tato disertační práce se zabývá plánováním cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení. Úkolem plánování cesty robotu je nalezení cesty z počáteční do cílové pozice bez kolize s ...
 • Plánování výroby v podmínkách neurčitosti 

  Grulich, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o vícestupňovém a vícevýrobkovém problému optimalizace výrobních dávek pro obecné výrobně montážní struktury reprezentované orientovaným acyklickým grafem, kde každý uzel může mít několik ...
 • Zjištění Parkinsonovy nemoci na základě analýzy řečového záznamu 

  Vymlátil, Petr
  Tato práce se zabývá zjištěním Parkinsonovi choroby na základě analýzy řečového záznamu. V úvodních kapitolách je popsán mechanismus vzniku lidského hlasu, jeho základní vlastnosti a vliv hypokinetické dysartrie na řeč. V ...