Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

    Procházka, Vít
    Diplomová práce se zabývá optimalizací svozu odpadu pro středně velká města. Model úlohy zohledňuje požadavky vzešlé z praxe. K jejímu řešení byl navržen původní memetický algoritmus, který byl implementován v jazyce C++.