Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačová podpora pro mapování v terénu 

    Hanák, Ondřej
    Práce se zabývá tvorbou aplikace pro kapesní počítače sloužící k podpoře mapování v terénu. Téma spadá do oblasti geografických informačních systémů (GIS), text proto začíná rozborem prerekvizitních témat jako jsou právě ...