Now showing items 1-2 of 2

  • Dřevěná nosná konstrukce sportovního objektu 

    Grochalová, Eva
    Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce sportovního objektu s kruhovým půdorysem, tzn. ve tvaru kopule. Konstrukce je navržena jako: geodetická a žebrová kopule. Obě jsou z lepeného lamelového ...
  • Nosná konstrukce planetária v Šumperku 

    Nosková, Denisa
    Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce planetária nad kruhovým půdorysem. Konstrukce je uvažována ve tvaru polokoule s průměrem 26 metrů. Návrh kopule je vytvořen v několika variantách, a to jako ...