Now showing items 1-5 of 5

 • Dokumentace cvičného bodového pole Nesměř 

  Roubal, Pavel
  Dokumentace cvičného bodového pole v Nesměři je komplexní projekt. Dochází při něm k rekognoskaci, doplnění a přepracování geodetických údajů a nivelačních údajů. Dále ke kontrole polohové a výškové přesnosti bodů. Výsledné ...
 • Návrh, obnova a doplnění bodového pole v rámci pozemkové úpravy 

  Kvirencová, Petra
  Cílem bakalářské práce je rozbor zeměměřických prací v rámci pozemkových úprav. Hlavní důraz je kladen zejména na návrh doplnění bodového pole. Vlastní práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, které jsou dále ...
 • Revize bodového pole ve výukové lokalitě Jedovnice 

  Bartoněk, Petr
  Podstatou této bakalářské práce je problematika podrobného bodového polohového pole, především pak jeho revize ve výukové lokalitě Jedovnice. Úkolem je zajistit všechny potřebné podklady, vyhledat dané body v terénu, provést ...
 • Tachymetrické zaměření výukové lokality Schreberovy zahrádky v Brně 

  Tomáš, Jan
  Tématem bakalářské práce je zaměření technické mapy výukového prostoru parku Schreberovy zahrádky v Brně – Černých Polích a navržení prostor pro jednotlivé geodetické úlohy pro praktickou výuku geodézie na stavebních oborech ...
 • Zaměření výukového bodového pole v Björnsonově sadu v Brně 

  Andraško, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá polohovým a výškovým bodovým poľom, ktoré bolo zrealizované na výuku ústavu geodézie stavebnej fakulty VUT v Brne. Toto bodové pole bolo zamerané len metódou GNSS, čo ale stačilo pre jeho účel. ...