Now showing items 1-8 of 8

 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Žďárská, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému dvou vinařských cyklostezek v okolí Mikulova. Hlavními požadavky byla vizualizace liniových a bodových prvků a zkoumání možností publikace dat na webu. ...
 • Evaluation of Influence of the Environment on the Choice of Buildings for Residential Living 

  Bartoněk, Dalibor; Bureš, Jiří; Švábenský, Otakar (MDPI, 2020-06-16)
  In the CR (Czech Republic), there are a lot of prefabricated housing estates built in the 70s and 80s of the 20th century, which are at the end of their life cycle. The main goal of the project was to evaluate the rate of ...
 • GIS městyse Černý Důl 

  Šulcová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je geografický informační systém městyse Černý Důl zahrnující tři katastrální území – Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt, který byl na úřad městyse zaveden roku 2003. Využíván je program MISYS ...
 • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

  Cupák, Michal
  Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...
 • Možnosti a potřeby využívání informačních a počítačových technologií v integrovaném záchranném systému 

  Milošic, Tomáš
  Tato práce popisuje a rozebírá zásadní teoretické i praktické problémy využívání informačních a počítačových technologií a analyzuje současný stav možností předávání informací a dat k mimořádným situacím směrem k nasazovaným ...
 • Návrh informačního systému 

  Götthans, Jakub
  Diplomová práce pojednává o problematice informačních systémů ve společnosti, která se zabývá ambulantním, gynekologickým a genetickým vyšetřením pacientů. Posuzuje současný stav společnosti, hlavní firemní procesy a jejich ...
 • Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek 

  Osolsobě, Kristina
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření geografického informačního systému (GIS) pro potřeby cykloturistiky. Navrhovaná trasa spojuje Vyškov a Blansko a umožňuje tak poznat krásy Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. ...
 • Využití metody GIS v realitním inženýrství 

  Benda, Michal
  Diplomová práce se zabývá vytvořením geografického informačního systému se zaměřením na obchod s nemovitostmi. Ukazuje možnosti budoucího obchodu s nemovitostmi a také celkového průniku geografických informačních systémů ...