Now showing items 1-6 of 6

 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Žďárská, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému dvou vinařských cyklostezek v okolí Mikulova. Hlavními požadavky byla vizualizace liniových a bodových prvků a zkoumání možností publikace dat na webu. ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Mudička, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je zostavenie funkčného geografického informačného systému Moravských vinařských stezek. Práca zahŕňa popis procesu zberu dát, spracovanie dát v softwari ArcGIS a mapovom serveri Marushka. Prezentácia ...
 • GIS městyse Černý Důl 

  Šulcová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je geografický informační systém městyse Černý Důl zahrnující tři katastrální území – Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt, který byl na úřad městyse zaveden roku 2003. Využíván je program MISYS ...
 • Implementace GIS služby WPS 

  Maďarka, Dušan
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať webovú mapovú službu Web Processing Service. Účelom tejto služby je poskytovať výpočty s geografickým zameraním v prostredí internetu. V úvodnej fáze bola prevedená ...
 • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

  Cupák, Michal
  Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...
 • Možnosti a potřeby využívání informačních a počítačových technologií v integrovaném záchranném systému 

  Milošic, Tomáš
  Tato práce popisuje a rozebírá zásadní teoretické i praktické problémy využívání informačních a počítačových technologií a analyzuje současný stav možností předávání informací a dat k mimořádným situacím směrem k nasazovaným ...