Now showing items 1-2 of 2

  • Charakteristika moravských vín odrůdy Pálava 

    Horáková, Lenka
    Tato bakalářská práce se zabývá chemickou charakterizací vín odrůdy Pálava a možností využití chemické analýzy vín k ověření geografického původu moravských vín odrůdy Pálava. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány ...
  • Studium autenticity koření a kořenících přípravků 

    Štursa, Václav
    Tato dizertační práce se zabývá problematikou ověřování geografické autenticity různých druhů koření a kořenících přípravků. Jako vzorky byly zvoleny česnek (Allium sativum), mletá paprika (Capsicum anuum) a sušená mrkev ...