Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza zdrojů nevyžádané elektronické pošty 

  Caha, Tomáš
  První část této práce se věnuje problematice návrhu a vytvoření aplikace, která provádí odhad geografické polohy pro zadanou IP adresu za využití volně dostupných i komerčních geolokačních databází. Jsou shrnuty používané ...
 • Evaluation of Device-Independent Internet Spatial Location 

  Komosný, Dan; Pang, Shaoning; Mehic, Miralem; Vozňák, Miroslav (MDPI AG, 2017-05-26)
  Device-independent Internet spatial location is needed for many purposes, such as data personalisation and social behaviour analysis. Internet spatial databases provide such locations based the IP address of a device. The ...
 • Geolokace - určení lokality pomocí IP adresy 

  Zvonček, Radovan
  Práce řeší problém geolokace jako procesu, jehož úkolem je mapovat IP adresu na zeměpisnou polohu. Ta může být vyjádřena zeměpisnými souřadnicemi nebo specifikaci země, regionu a města. Právě druhou možností se zabývá tato ...
 • Internetový portál pro obchod s lokálními potravinami 

  Buba, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh uživatelského rozhraní pro zprostředkováni prodeje lokálních potravin. Tento problém je řešen vytvořením webové služby založené na geolokaci a patřičného uživatelského rozhraní. Vytvořené řešení ...
 • Investigation of the Performance of TDoA-Based Localization Over LoRaWAN in Theory and Practice 

  Pospíšil, Jan; Fujdiak, Radek; Mikhaylov, Konstantin (MDPI, 2020-09-23)
  The paper deals with the localization in a low-power wide-area-network (LPWAN) operating long-range wide-area-network (LoRaWAN) technology. The LoRaWAN is, today, one of the most widely used connectivity-enabling technologies ...
 • IPv6 geolokace a vizualizace 

  Suchomel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou geolokace IPv6 adres a vizualizace jejich lokalit. Má za úkol prozkoumat oblast IPv6, dále porovnává současné přístupy ke geolokaci. Jejím hlavním cílem je vybudovat systém, ...
 • Koncept využití avatara skutečné osoby ve virtuálním městě 

  Müller, Frederik
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilních i webových aplikací s využitím geolokační funkce a 3D grafiky. Nejprve je popsána teorie -technologie pro tvorbu aplikacií, metody testování, existující řešení a jejich ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy doménových názvů 

  Jelínek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je na základě získaných informací vytvořit aplikaci pro lokaci stanic v síti pomocí analýzy doménových jmen. Teoretická část se věnuje metodám určování fyzické polohy stanice v síti Internet ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy IP adresy 

  Henek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou určování fyzické polohy pomocí rozboru IP adresy. Zkoumanou metodou geolokace je databáze Whois. Práce je rozdělena na teoretickou část – která obsahuje obecný popis geolokačních metod, ...
 • Lokalizace geografické pozice útočníka v internetu 

  Kubalík, František
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením geografické polohy stanic v síti Internet pomocí zpoždění a implementováním metody Octant. První část práce se věnuje seznámení s principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v ...
 • Lokalizace IP stanic na základě modelu pravděpodobnosti měření zpoždění 

  Tropp, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá metódami lokalizácie staníc na Internete, presnejšie určením geografickej polohy neznámej stanice pripojenej do tejto siete, meraním oneskorenia RTT. Úvodná časť práce je venovaná popisu oneskorení, ...
 • Monitorování IP telefonní sítě 

  Drozda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou monitorování VoIP síti. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a následně naprogramovat monitorovací systém pro IP telefonní síťe, které používají signalizační protokol SIP, především ...
 • Monitorování přenosových parametrů sítě Internet 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových vlastnosti siete Internet, konkrétne odozvy na program ping, protokol SSH a na meranie prenosovej rýchlosti. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti ...
 • Naprocházku.cz - webová služba pro poznávání okolí 

  Špaček, Jiří
  Podělení se o své zážitky s ostatními na internetu je v dnešní době velmi oblíbené. A proto vznikla služba, která má za cíl usnadnit návštěvníkům sdílení svých oblíbených procházek. Tato práce se zabývá návrhem a implementací ...
 • Plánování letové trajektorie pro bezpilotní letadla 

  Horeličan, Tomáš
  Táto práca sa venuje problematike plánovania kompletnej letovej trajektórie (tzn. horizontálnej a vertikálnej zložky) pre bezpilotné lietadlá (UAV) s hlavnou požiadavkou na udržovanie konštantnej výšky a odstupu od terénu. ...
 • Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci 

  Rajnoha, Martin
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať súčasné možnosti lokalizácie staníc v sieti Internet, hlavne aktívne metódy, ktoré sú založené na meraní oneskorenia. Popísať vznik oneskorenia a jeho jednotlivých častí. Ďalej vytvoriť ...
 • Sběr statistik o pohybu uživatelů 

  Hanák, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat tvorbu mobilní aplikace pro platformu Android pracující s geolokací a vytvořit funkční webovou serverovou aplikaci umožnující pomocí webového rozhraní vytvářet data pro klientskou ...
 • Separace informací z webových stránek 

  Caha, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice separace informací z webových stránek vybraných geolokačních služeb. Jsou shrnuty používané metody geografické lokalizace síťových zařízení a množství údajů poskytovaných vybranými volně ...
 • Visualizace budov pomocí rozšířené reality pro platformu Android 

  Hlavnička, Ivo
  Tato práce se zabývá implementací rozšířené reality pro platformu android a její praktickému využití v architektuře, a to především k vykreslování návrhu budov do reálného prostředí. Zabývá se problémy získávání polohy a ...
 • Využití přenosových vlastností optických kabelů pro určování polohy stanic v síti Internet 

  Chmelař, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou IP geolokace, tedy určování geografické polohy stanice v síti Internet. Znalost geografické polohy uživatele umožňuje jednak cílení specifických služeb a informací jako např. ...