Now showing items 1-15 of 15

 • Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice 

  Zajíčková, Katarína
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo výškové a tiažové zameranie polygónu Tetčice, cez ktorý prechádza zlom Boskovickej brázdy. Jedná sa o 10. etapu nivelačných a 2. etapu gravimetrických meraní. Teoretická časť popisuje ...
 • Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice 

  Staněk, Antonín
  Diplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné ...
 • Měření vertikálního tíhového gradientu na lokalitě TS-73 "Polom", Trutnov - Babí. 

  Pešek, Michal
  Diplomová práce se zabývá určením vertikálního tíhového gradientu v šachtě pod pěchotním srubem TS - 73 "Polom" v katastru obce Babí. Po provedení polohového, výškového a tíhového zaměření podrobných bodů, tvořících dva ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Šejnoha, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným návrhem malé vodní nádrže na vytipovaném místě u obce Kadov. Slouží ke zlepšení hospodářské krajiny, chovu ryb a rekreaci. Součástí práce je pojednání o typu a funkci malé vodní ...
 • Návrh zajištění hlubokého zářezu 

  Štainerová, Lenka
  Cílem práce je navrhnout ekonomické a hlavně bezpečné zajištění hlubokého zářezu, a to jak ve fázi výstavby, tak po celou dobu užívání stavby. V první, rešeržní části diplomové práce bude přiblížena problematika území ...
 • Návrh založení polyfunkčního domu v Brně 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je navrhnout a posoudit vhodné zajištění stavební jámy a v ní založení polyfunkčního domu na ulici Smetanova 19 v Brně. Součástí práce je také popsání technologického postupu provádění navržených konstrukcí a ...
 • Opěrné zdi 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude ...
 • Předpoklady a skutečnost při GTM na tunelu Višňové ve SR. 

  Horňáková, Michaela
  Práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá teóriou geotechnického monitoringu. Druhá, praktická, časť sa zaoberá tunelom Višňové na severe SR. Spracováva históriu, technológiu výstavby, geológiu a ...
 • Trvalé zabezpečenie zárezu svahu 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvoriť prehľad spôsobov paženia hlbokých výkopov. Ďalej je cieľom prakticky uplatniť tieto poznatky a navrhnúť vhodné riešenie zabezpečenia pre konkrétne stavenisko na základe jeho špecifík. Navrhnuté ...
 • Určení geotechnických a geologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro zakládání staveb v Brně - Chrlicích 

  Kořínková, Jana
  Předmětem práce je zhodnotit geotechnické a geologické charakteristiky zemin v Brně-Chrlicích. Popsat danou problematiku stávajícího stavu. Odebrat vzorky zeminy a následně je laboratorně posoudit. Vyhodnotit je v programu ...
 • Vlastnosti typických moravských základových půd a jejich chování pod zatížením 

  Štainerová, Lenka
  Cílem práce je popsat vlastnosti základových půd na území Moravy. V první, rešeršní, části práce budou přiblíženy vlastnosti různých typů základových půd. Další část je zaměřena na zjištění fyzikálně indexových a mechanických ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Zakládání od píky - Zakládání na Kojetínsku 

  Vanko, Peter
  V první části bakalářské práce je oblast Kojetína zařazena jak geomorfologicky tak geologicky. Další část je věnována návrhu a posouzení plošného základu v několika lokalitách s různými základovými podmínkami. Navržené ...
 • Zakládání od píky - Zakládání v oblasti Horního Štěpánova 

  Ščudla, Martin
  Tématem této práce je zhodnocení základových poměrů v oblasti Horního Štěpánova. Ze zkoumané oblasti budou vybrány tři charakteristické lokality, pro které budou navrženy vhodné základové konstrukce (plošné či hlubinné) ...
 • Zakládání od píky - Zakládání v oblasti Rožnova pod Radhoštěm 

  Blinková, Magdaléna
  Cílem práce je zhodnotit chování základových půd pod zatížením. V první části práce budou přiblíženy inženýrsko-geologické poměry v oblasti Rožnova pod Radhoštěm. Dále budou popsány a určeny vlastnosti zemin. Závěrem práce ...