Now showing items 1-7 of 7

 • 3D rekonstrukce scény pomocí Cliffordových algeber 

  Hrubý, Jan
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře se stále ještě relativně novou a neznámou oblastí matematiky, s geometrickou algebrou. Nejdříve jsou uvedeny základní definice a poté jsou studovány vlastnosti obecné geometrické ...
 • Aplikace kvaternionů a Cliffordových algeber v robotice 

  Hujňák, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na Cliffordovy alebry a jejich podalgebry, kvaterniony a geometrickou algebru G(3, 1). V práci je popsán teoretický základ Cliffordových algeber, který je využit v kapitole věnující se geometrické ...
 • Cliffordovy algebry v kolorimetrii a analýze obrazu 

  Tichý, Radek
  Tato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry CGA pro zpracování barevného obrazu. Zaměřuje se především na segmentaci barev. K tomuto účelu není vhodné pracovat v barevném prostoru RGB. Z tohoto důvodu je ...
 • Kinematika tří článkového robotického hada založená na algebře CRA 

  Motyčková, Paulína
  Táto práca sa zaoberá Cliffordovou algebrou typu CRA, a jej využitím pre kinematiku trojčlánkového robotického hada. Pre riešenie kinematiky založenej na CRA je potrebné sa dôkladne zoznámiť s elementami tvoriacimi algebru ...
 • Korekce obrazových vad pomocí CGA 

  Machálek, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry (CGA) v analýze obrazu. Zaměřuje se především na teoretické zpracování pojmů z geometrických algeber, které potom využijeme ke korigování vad na obrazech. Nejprve ...
 • Trojrozměrná kinematika očních pohybů 

  Stodola, Marek
  Cílem práce je popsat oční pohyby a obecnou pozici očí aparátem geometrických algeber. Úvodní část obsahuje teorii, týkající se příslušné geometrické algebry. Dále je uvedena klasifikace očních pohybů a pojmy, které jsou ...
 • Výpočty v geometrických algebrách 

  Tomešová, Tereza
  Tato práce se zabývá výpočty v geometrických algebrách, a jejich ukázkou v softwarovém prostředí CLUCalc na konkrétním příkladě. V prvé řadě seznamuje se základními pojmy a vlastnostmi vektorového prostoru, skalárního ...