Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj katastrálního operátu od 19. století po současnost 

    Zubaľová, Jaroslava
    Bakalářská práce se zabývá vývojem katastrálního operátu od 19. století po současnost. Hlavní oblastí této práce je historie obsahu katastrálního operátu a znázornění výsledků zeměměřických činností v 19. století a dnes.