Now showing items 1-10 of 10

 • Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi 

  Lattenberg, Pavel
  Tato práce se zabývá zkoumáním možností přípravy umělých pískovců na geopolymerní bázi a způsoby dosažení přírodního vzhledu a dobrých mechanických vlastností. Teoretická část je věnována současnému stavu v oblasti poznání ...
 • Modifikace betonových prvků pro chladicí věže 

  Mohelská, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou potlačení růstu řas v chladicích věžích. Předmětem práce je návrh a testování povrchových úprav již stávajícího vyzrálého betonu s cílem potlačit růst řas. Jako povrchové úpravy ...
 • Možnosti využití slévárenských odprachů 

  Solik, Jaroslav
  Tato diplomová práce studuje možnosti využití slévárenských odprachů pro výrobu anorganických kompozitů, které by mohly být využity především ve stavebním průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část, ...
 • Studium možností přípravy syntetických pískovců 

  Solik, Jaroslav
  Tato bakalářská práce studuje možnosti přípravy syntetických pískovců na bázi alkalicky aktivovaných (geopolymerních) pojiv. Cílem práce je navrhnout vhodný pojivový systém o optimální koncentraci, tak aby připravený ...
 • Umělý kámen - metody přípravy a vlastnosti 

  Pluskalová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby přípravy umělého kamene. Dokument prezentuje souhrn materiálů a metod vhodných pro přípravu a poukazuje na mechanické vlastnosti, včetně trvanlivosti tohoto materiálu, který má sloužit ...
 • Vláknové kompozity s alkalicky aktivovanou struskovou matricí 

  Pluskalová, Barbora
  Práce se zabývá přípravou alkalicky aktivovaných materiálů, konkrétně alkalicky aktivované strusky (AAS), s přídavkem vláknové výztuže. Alkalicky aktivované materiály mají obrovský potenciál pro využití ve stavební praxi. ...
 • Vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerní formovací směsi 

  Kudr, Martin
  Cílem této práce je zjistit vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerních formovacích směsí. Byly použity čtyři křemenná ostřiva a dva typy pojiv. Zvolený problém jsem řešil pomocí zkoušky pevnosti v ohybu. Nejdříve jsem ...
 • Vývoj kompozitů na bázi anorganických pojiv určených pro extrémní aplikace 

  Janoušek, Petr
  Tématem diplomové práce je vývoj kompozitních materiálů na bázi anorganických pojiv pro použití v extrémních podmínkách. To znamená především kompozitů na bázi geopolymerů respektive alkalicky aktivovaných materiálů (AAM). ...
 • Výzkum fázového rozhraní zrno - geopolymerní pojivo u křemenných i nekřemenných ostřiv 

  Skřivánková, Vendula
  Předložená diplomová práce se zabývá sledováním vlastností fázového rozhraní zrno – geopolymerní pojivo u tří křemenných a čtyř nekřemenných ostřiv. Je sledován především typ destrukce pojivových můstků. Teoretická část ...
 • Zkoušení pojiv tepelných izolací pro speciální aplikace na technických zařízeních 

  Maňák, Jan
  Práce se zaměřuje na zkoušení alkalicky aktivovaných pojiv tepelných izolací pro speciální průmyslová zařízení. Zpočátku je uveden konkrétní příklad, ve kterém se mohou vyskytovat tyto specifické tepelně izolační materiály. ...